Baş ve Boyun Kanserleri Teşhis ve Tedavi Yöntemleri

Prof. Dr. Mustafa Esassolak - Radyasyon Onkolojisi Uzmanı - Baş ve Boyun kanserleri teşhis ve tedavi yöntemlerini anlatıyor.