Prof. Dr. Mustafa Esassolak

Yönettiği Tezler

Yöneterek sonuçlandırılmış doktora tezleri

  • 2000, Dr İlker Karadoğan'ın uzmanlık tezi - Pelvik radyoterapi uygulanan jinekolojik kanserli olgularda barsak permeabilite dedişiminin Tc 99- DTPA ekskresyonu ile değerlendirilmesi
  • 1999, Dr Füsun Göçen'in uzmanlık tezi - Jinekolojik malignitelerin intrakaviter radyoterapisinde mesane doluluğunun doz dağılımına etkisi.
  • 1998, Dr Aylin Aydın'ın uzmanlık tezi - Farklı protokollere göre tedavi edilmiş ileri evre nazofarinks karsinomlu olguların retrospektif olarak değerlendirilmesi
  • 1996, Dr Zeynep Özsaran'ın uzmanlık tezi - Kemik metastazlarında radyoterapi: radyasyon doz ve fraksiyon şemasının randomize edildiği bir çalışma.
  • 1996, Dr Ayhan Aydın'ın uzmanlık tezi - Beyin metastazlarında radyoterapi: 2 farklı doz fraksiyon şemasının karşılaştırılması