Prof. Dr. Mustafa Esassolak

Yayınlanmış Kitapları

2003, Baş boyun kanserleri

 

1997, Baş Boyun Kanserleri Tanı ve Tedavi

Haydaroğlu A. editörlüğünde hazırlanan Baş Boyun Kanserleri Tanı ve Tedavi isimli kitapta; Nazofarinks kanserlerinde radyokemoterapi.

Sayfa 62-65, (kitap özgün olup toplam 229 sayfadır) Ege Üniversitesi Kanserle Savaş Araştırma Uygulama Merkezi Yayınları – 3, 1997.

 

1996, Akciğer Kanserleri

Haydaroğlu A., Esassolak M editörlüğünde hazırlanan Akciğer Kanserleri isimli kitapta; Radikal radyoterapi uygulanmış 351 küçük hücreli dışı akciğer kanseri olgusunun geriye dönük değerlendirilmesi.

Sayfa 99-105, (kitap özgün olup toplam 148 sayfadır) Ege Üniversitesi Kanserle Savaş Araştırma Uygulama Merkezi Yayınları – 1, 1995.

 

Araştırma Eseri

Esassolak M, Yalman D, Özsaran Z, Arıcan A, Haydaroğlu A. Postoperative adjuvant radiotherapy in stage IB carcinomas of the uterine cervix. Radiography 4; 41-7, 1998.

 

Yayın ve Yayıncılığa Katkıları

  • Akciğer Kanserleri isimli kitabın editörlüğü. Ege Üniversitesi Kanserle Savaş Araştırma Uygulama Merkezi Yayınları – 1, 1995
  • Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi yayın kurulu üyeliği