Prof. Dr. Mustafa Esassolak

Verilen Konferanslar

ULUSAL TOPLANTILARDA VERİLEN KONFERANSLAR

  • Poster tartışmasında oturum başkanlığı. III. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi , 11-14 Ekim 1998, İstanbul.
  • Nazofarinks kanserlerinde kemoradyoterapi, konferans. Uludağ Üniversitesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Konferanslar Dizisi, 16 Nisan 1999, Bursa.
  • Benign hastalıklarda radyoterapi kullanımı, yuvarlak masa toplantısında konferans. IV. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi , 26 – 29 Mart 2000, Bursa.
  • Meme kanserinde tümör progresyon belirleyicileri, uluslar arası katılımlı sempozyumda oturum başkanlığı. IV. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi , 26 – 29 Mart 2000, Bursa.
  • Serbest bildiriler tartışmasında oturum başkanlığı. IV. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi , 26 – 29 Mart 2000, Bursa.
  • Beyin tümörlerinde brakiterapi, konferans. İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü İnterstisiyel Brakiterapi Kursu, 18 – 20 Ekim 2001, İstanbul.
  • Kanserli hastada seksüel sorunlara yaklaşım, konferansta oturum başkanlığı. V. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, 20 – 23 Nisan 2002, Kuşadası – Aydın
  • 8- Beyin tümörlerinin radyoterapisinde yenilikler, brakiterapi, panelde konferans. V. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, 20 – 23 Nisan 2002, Kuşadası – Aydın.