Prof. Dr. Mustafa Esassolak

Bilimsel Toplantılar

  • 2 nd Balkan Congress of Oncology, 10 – 14 September 1998, İzmir, Turkey. Düzenleme kurulu üyesi.
  • IV. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, 26 – 29 Mart 2000, Bursa. Bilimsel kurul üyesi.
  • V. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, 20 – 23 Nisan 2002, Kuşadası, Aydın. Düzenleme kurulu üyesi.
  • VII. Uludağ Onkoloji Sempozyumu (Larinks kanserleri), 13 – 15 Aralık 2002, Bursa. Bilimsel kurul üyesi.
  • VII. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, 16 – 19 Ekim 2003, Antalya. Bilimsel kurul üyesi.
  • XV. Ulusal Kanser Kongresi, 23 – 27 Nisan 2003, Antalya. Bilimsel kurul üyesi.